Company

Services

Odbiór zużytego sprzvętu

Wielkie poszanowanie tradycji i chęć dostarczania zawsze nowoczesnych narzędzi pracy wpłynęły na zapoczątkowanie i rozwój odbioru zużytego sprzętu.

Jako pierwsi w naszej dziedzinie rozpoczęliśmy tego typu projekt, który natychmiast zebrał wyrazy uznania ze wszystkich stron

Wykorzystując korzyści płynące z tej inicjatywy użytkownicy będą mieli możliwość pozbycia się zużytego sprzętu.

Dzięki operacji odbioru zużytego sprzętu, korzystanie z produktów firmy Spencer będzie jeszcze łatwiejsze i bardziej ekonomiczne.