Company

Products

Gniazda poboru tlenu, wtyczki oraz kolorowe kody

OXX 41/42/43/44

Gniazda UNI 9507

Gniazda sprężonego gazu medycznego i podciśnienia są częściami pełniącymi istotne funkcje w systemie dystrybucji, gdzie operator łączy i rozłącza dostawę specyficznego gazu medycznego do aparatury anestezjologicznej, respiratorów, przepływomierzy, nawilżaczy bądź innego sprzętu medycznego, w związku z tym także wszędzie tam, gdzie złe podłączenie może być niebezpieczne dla życia pacjenta. Aby zagwarantować jednorodność gazu, a co za tym idzie, nie dopuścić do wymiany między różnymi gazami, elementy zostały zaplanowane zgodnie ze wszystkimi normami technicznymi, co zapewnia zgodność z europejską dyrektywą referencyjną. Gniazdo poboru gazu medycznego jest osadzone na bloku podstawy, zawiera zawór otwierający się tylko w momencie, kiedy wtyczka jest umieszczona w gnieździe. Gniazda zawierają elementy wstrzymujące i zwalniające wtyczkę. Spencer zawsze zwraca szczególną uwagę na międzynarodowe i dostosowane standardy, a co za tym idzie, na rozwój nowych gniazd gazu medycznego.
OXX 41/42/43/44
0123 LXF
Dziedzina FR IN MI SV
Cechy konstrukcji, wydajność, dobór materiałów, wysoka precyzja wykonania, połączone z identyfikacją i oznakowaniem, sprawiają, że gniazda te są dokładne i bezpieczne do instalacji w przenośnej aparaturze ratunkowej. Specyficzne rozmieszczenie elementów pozwala na łatwe podłączenie do źródła zasilania. Gniazda oraz kolorowe oznakowanie są dostępne dla następujących rodzajów gazów: tlen, podtlenek azotu, powietrze medyczne i podciśnienie.
 • OXX 41 tlen - OX04103A
 • OXX 42 podtlenek azotu - OX04106A
 • OXX 43 powietrze medyczne - OX04105A
 • OXX 44 podciśnienie - OX04104A

OXX 50/60

Wtyczki UNI 9507

OXX 50/60 Niewymienne wtyczki zaprojektowano tak, aby można je było włożyć i zamknąć w gnieździe dopływu gazu. Znakowane kolorami.
 • OXX 50 gwint rurowy drobnozwojny 1/4 "
 • OXX 50 tlen - OX05013A
 • OXX 50 podtlenek azotu - OX05006A
 • OXX 50 powietrze medyczne - OX05005A
 • OXX 50 podciśnienie - OX05004A
 • OXX 60 z wtyczką
 • OXX 60 tlen, średnica 7 - OX06000B
 • OXX 60 powietrze medyczne, średnica 7 - OX06001B
 • OXX 60 podciśnienie, średnica 7,5 - OX06002B
0123 LXF