Company

Products

Ewakuacja

Dakar

Nosze - kosz ewakuacyjny

Problemy związane z bezpieczeństwem stają się coraz ważniejsze podczas przeprowadzania analizy poziomu ryzyka w środowisku cywilnym i w pracy, które wykonuje się w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracowników. Szczególną uwagę poświęciliśmy miejscom o dużym zagęszczeniu ludzi oraz środowiskom, w których może dojść do zdarzeń o wysokim stopniu zagrożenia. Doświadczenie oparte na masowych wydarzeniach wykazało, że poza szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, ratownik musi posiadać ogólny ogląd sytuacji i być w stanie ocenić konieczność zastosowania różnorodnych środków. Aby zagwarantować odpowiedni poziom bezpieczeństwa nie zawsze wystarczy zastosować normy bezpieczeństwa (uwzględniające tylko najistotniejsze elementy). Nosze Dakar poprawiają skuteczność, wydajność oraz przyspieszają niesienie pierwszej pomocy. Zastosowanie kół lub powierzchni ślizgowej do transportu po schodach zmniejsza ilość osób niezbędnych do obsługi noszy. Ze względu na mnogość występujących sytuacji ratunkowych, niezwykle istotną kwestią jest to, aby sprzęt ratunkowy i ewakuacyjny był nie tylko bezpieczny, ale także łatwy w obsłudze.
Dakar
New
Kalkowanie Produkt 100 x 30 mm [3.93 x 1.18 in] col 02 min 01
Dziedzina FR MC MI MR
  • Dakar żółty - ST04071B
  • Dakar pomarańczowy - ST04070B

Zsuwanie po schodach

Dakar

Transport przez jednego użytkownika

Dakar

SL-Aid

Nosze typu tobogan

SL-Aid to nowa seria produktów firmy Spencer służących do ewakuacji oraz nowy punk odniesienia. Charakterystyczne linie zostały opracowane tak, aby zwiększyć nie tylko wygodę transportowanego pacjenta, ale także zwiększyć możliwość składowania. Seria SL-Aid poradziła sobie także z inną przeszkodą: zagwarantowała maksymalną wydajność. Nowa struktura, osiągnięta dzięki zaledwie kilku pociągnięciom definiującym nową osobowość tego produktu. Innowacyjne materiały i metody produkcji. Kolejną nowością jest podwójna podłoga, która sprawia, że stabilność oraz ruch ślizgowy toboganu zostały udoskonalone. Osiągnęliśmy to dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas produkcji serii Skid, SL-Aid to nowy poziom kompaktowości wymiarów sprawiający, że nosze są niezwykle zwrotne i zdecydowanie łatwiej nimi sterować.
SL-Aid
New
Coming soon
  • Wymiary: 570 x 200 x h1240 mm
  • Waga: 8 kg
  • SL-Aid - ST00400B
SL-Aid Możliwość ześlizgiwania po schodach dzięki płozom zintegrowanym z ramą.
SL-Aid Możliwość transportu po płaskich powierzchniach dzięki 4 kołom ze zintegrowanymi łożyskami kulkowymi.

Seria Skid

Krzesełka kardiologiczne

Powód

Wydarzenia z 11 września zmieniły świat, ale także stały się sposobnością, aby zrewidować procedury związane z ewakuacją i pierwszą pomocą. W rzeczywistości potrzeba ewakuacji jest mniej prawdopodobna w przypadku ataku terrorystycznego niż w życiu codziennym np. w razie wystąpienia katastrof naturalnych, wycieków gazu, skażenia środowiska, awarii elektryczności lub pożaru. Wydarzenia 11 września nauczyły nas także, że podczas ewakuacji nie tylko osoby niepełnosprawne wymagają pomocy. W wielu przypadkach wspierana ewakuacja jest nieunikniona z powodu poważnych uszczerbków zdrowia, wieku lub wysiłku psychicznego i fizycznego, na jakie narażone są ofiary. Obecnie, personel odpowiedzialny za logistykę działań ratunkowych coraz bardziej docenia istotę i ważność produktów służących do ewakuacji.

Logistyka

W procesie zagospodarowania przestrzeni, krzesełka kardiologiczne ustawia się na każdym piętrze budynku, blisko wyjść ewakuacyjnych. Dodatkowe krzesełka są często ustawiane przy ambulatoriach, w biurach strażników, w pojazdach ratunkowych oraz w pobliżu wszystkich miejsc o przeznaczeniu medycznym. Zaleca się, aby na terenie o średniej wielkości i średnim zaludnieniu na jedno krzesełko kardiologiczne Skid przypadało od 25 do 100 osób. Jeśli ta liczba zostanie przekroczona powinny zostać dostarczone 4 krzesełka plus jedno dodatkowe na każde 50 osób. Jeśli na miejscu zdarzenia znajduje się ponad 1000 osób, zaleca się zastosowanie 20 krzesełek plus jedno na każde 100 osób.
Skid-E
  • Skid-E - SK20001E
LXF
Drukowanie na garąco Produkt 120 x 120 mm [4.72 x 4.72 in] col 02 min 01
Skid-E Innowacyjny system ześlizgujący pozwala kontrolować ruch zstępujący bez konieczności ciągnięcia ciężaru.
Skid-E Zaprojektowany z myślą o zwiększeniu zwrotności w małych przestrzeniach i na schodach. Poszkodowani są bez wysiłku transportowani z i po schodach.